خرید عمده – درگاه بانک ملتپرداخت آنلاین وجه

پرداخت صورتحساب خرید عمده شما با استفاده از درگاه بانک ملت ( پشتیبانی از تمامی کارتهای عضو شبکه شتاب)

در قسمت توضیحات حتما مختصری درباره جزئیات خرید خود را ذکر نمایید. (مثال: نوع و مقدار محصول خریداری شده)