درباره ما

  • شرکت تعاونی نیک اندیشان باینگان با شماره ثبت 4909 در زمینه گردشگری، صنایع دستی، میراث فرهنگی و محصولات ارگانیک فعالیت می نمایید.
مدیرعامل غفور رستم زاده
09187162545
مدیر فروش الفت خسروی
09183369422
مدیر فنی ذکریا رستمی
09187286576
مدیر برگزاری تور واحد حیدری
09186183735